Роза Портогало Венато (Rosa Portogalo Venato)


Происхождение: Португалия